Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty

Szczegółowe wyszukiwanie
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Zastepcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografi i Katastru
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Skarbnik powiatu
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Na dzień uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Na początek objęcia funkcji
Stanowisko pracownika - Geodeta Powiatowy
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie składane na zakończenie pełnienia funkcji
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Logistyki i Gospodarki Mieniem
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Sekretarz powiatu
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Z-ca Naczelnika
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Starszy administrator
Oświadczenie majątkowe składane na dzień otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji
Stanowisko pracownika - Starszy Administrator
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31.12.2016 r.
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31.12.2016 r.
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe składane na koniec pełnienia funkcji Inspektora ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe składane na dzień otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji
Stanowisko pracownika - Specjalista ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista ds. rejestracji pojazdów
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista ds. rejestracji pojazdów
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Specjalista ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Oświadczenie majątkowe składane na dzień otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji
Stanowisko pracownika - Specjalista ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Wg. stanu na koniec zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Główny Księgowy
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Główny Księgowy
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe korekta za rok 2014
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący PZON
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2017.
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Przewodniczący PZON w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Oświadczenie majątkowe składane na dzień otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
wg. stanu na 31 grudnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.