Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZZOZ
Stanowisko pracownika - P.O.DYREKTORA SP ZZOZ
Wielofunkcyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodzina „PROMYK”
Na zakończenie pełnienia funkcji dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Promyk"
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie wg. stanu na 31 grudnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
Oświadczenie na początek objęcia funkcji dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Oświadczenie majątkowe złożone na zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe na początek objęcia stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie składane wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wielofunkcyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodzina „PROMYK”
na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - P.O Dyrektora PZAZ w Janowie
Oświadczenie wg stanu na 31.12.2016 r.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
Stanowisko pracownika - P.O.DYREKTORA
Dom Pomocy Społecznej "Barka" w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Barka" w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r
Stanowisko pracownika - P.O. Dyrektora ŚDS w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe wg. stanu na 31.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie składane wg stanu na 31 grudnia 2020 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
Korekta oświadczenia majątkowego składanego na koniec pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na koniec pełnienia funkcji
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Oświadczenie złożone wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe złożone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2016 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe składane na dzień zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora SP ZZOZ
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane na dzień 31 grudnia 2015 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim
Korekta do oświadczenia majątkowego składanego na dzień 31 grudnia 2014 roku