Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim

Jednostki Organizacyjne

Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji
Dom Pomocy Społecznej "Barka" w Janowie Lubelskim
Wiejska 12
23-300 Janów Lubelski
15 8720 824

http://www.dpsjanow.strona.pl
17-10-2010 15:08:24
Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
Jana Pawła II nr. 1
23-300 Janów Lubelski
15 8720 356

http://www.liceum.fc.pl
17-10-2010 14:34:25
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
158431420
https://orwjanow.pl/
06-05-2013 10:43:25
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim
Jana Pawła II 10
23-300 Janów Lubelski
15 8717 427
15 8717 438

https://promyk.eurzad.eu/
17-10-2010 17:12:59
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim
Zamoyskiego 37
23-300 Janów Lubelski
15 8724 041

17-10-2010 14:51:07
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
Zamoyskiego 37
23-300 Janów Lubelski
15 8723 345

http://www.pcprjanow.pl
17-10-2010 15:03:15
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim
Jana Zamoyskiego 70
23-300 Janów Lubelski
15 8720 240
15 8722 534

http://janow.pup.gov.pl
17-10-2010 17:10:48
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
27-05-2016 13:24:08
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
Ogrodowa 20
23-300 Janów Lubelski
11-10-2010 15:19:52
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski
15 8724 600
15 8724 610

http://www.szpitaljanowlubelski.pl/
17-10-2010 15:01:43
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim
Zamoyskiego 37
23-300 Janów Lubelski
15 8722 033

http://www.sdsjanow.pl
17-10-2010 17:15:03
Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim
Bohaterów Porytowego Wzgórza 29
23-300 Janów Lubelski
15 8720 266 - 15 8720 396
15 8720 191

17-10-2010 15:10:37
Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
Ogrodowa 20
23-300 Janów Lubelski
15 8724 016
15 8724 015

http://zszjanow.ddl2.pl
17-10-2010 14:37:55
Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Jana Zamoyskiego 68
23-300 Janów Lubelski
15 8720 843

http://www.zsjanow.fc.pl
17-10-2010 14:36:06